สถานีตำรวจภูธรแม่สอด

สถานีตำรวจภูธรแม่สอด

เผยแพร่เมื่อ 23-08-2018 ผู้ชม 19

[-, -, สถานีตำรวจภูธรแม่สอด]

สถานที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เบอร์โทร 055-531130

คำสำคัญ : สถานีตำรวจ

ที่มา : https://www.maesodpolice.com/

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=943&code_db=610013&code_type=TK007

Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สถานีตำรวจภูธรแม่สอด

ไม่ได้รับความสะดวก สบาย หรือต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ยาเสพติด อาชญากรรม หรือทุจริต สามารถแจ้งที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอด

เผยแพร่เมื่อ 23-08-2018 ผู้เช้าชม 19