อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้ชม 1,369

[16.5020573, 98.7501642, อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ]

        อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เดิมเป็นวนอุทยานน้ำตกพาเจริญ จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกสภาจังหวัดตากในเขตอำเภอต่างๆ เมื่อ พ.ศ.2530 และกรมป่าไม้ได้เห็นชอบเมื่อ พ.ศ. 2531 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ จากนั้นได้มีการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม โดยกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ หลังจากนั้นได้ดำเนินการรังวัดหมายแนวเขตอุทยานแห่งชาติ และได้มีการปรับปรุงแนวเขตใหม่ คงเหลือพื้นที่ประมาณ 491,686 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างนำข้อมูลแผนที่อุทยานแห่งชาติเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตากต่อไป

ข้อมูลทั่วไป
        อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอพบพระ และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ดังนี้
        1. น้ำตกพาเจริญ ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1090 สายแม่สอด-อุ้มผาง บริเวณกิโลเมตรที่ 40 เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ มีต้นกำเนิดจากลำห้วยน้ำนักและแหล่งน้ำซับ บริเวณหมู่บ้านชิบาโบ เป็นน้ำตกหินปูน ที่มีระดับชั้นลดหลั่นกันลงมาถึง 97 ชั้น รอบน้ำตกมีธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่น มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติรอบน้ำตกระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมธรรมชาติ และในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายนของทุกปีนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามของดอกกระเจียวสีส้ม “ฉัตรทอง” ที่มีสายพันธุ์อยู่ในจังหวัดตากเพียงแห่งเดียว
        2. น้ำตกป่าหวาย ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1090 สายแม่สอดอุ้มผาง แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนถึงกิโลเมตรที่ 42 เข้าไปประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นน้ำตกหินปูนเกิดจากลำห้วยและจากน้ำที่ผุดขึ้นมาจากรูดินหรือน้ำซับ มีน้ำไหลตลอดปี เป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำอุ้มเปี้ยม มีจำนวนชั้นมากกว่า 100 ชั้น เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามของน้ำตกที่ไหลลงชั้นหินสีแดง ตัดกับสีเขียวขจีของต้นไม้ที่มีความร่มรื่นโดยรอบ ส่วนใหญ่เป็นต้นหวายขึ้นตามชั้นของน้ำตก จึงเรียกน้ำตกนี้ว่า “น้ำตกป่าหวาย” นอกจากนี้ภายในน้ำตกยังมีแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ชมอีก เช่น น้ำตกพิศวง ที่มีลักษณะเป็นหลุมยุบลึกและมีน้ำตกไหลลงไป เหมือนกับว่าไม่มีที่สิ้นสุด และต้นไทรที่มีขนาดใหญ่ที่ขึ้นเด่นเป็นสง่าภายในน้ำตกด้วย
        3. บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก ตั้งอยู่ในท้องที่ บ้านห้วยน้ำนัก ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ใช้ทางหลวงหมายเลข 1206 สายพบพระ-บ้านช่องแคบ มีทางแยกขวาก่อนเข้า อำเภอพบพระ เพื่อไปยังหมู่บ้านห้วยน้ำนัก เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ มีอุณหภูมิของน้ำประมาณ 60 องศาเซลเซียส น้ำในบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ มีแร่ธาตุสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยรักษาอาการปวดตามข้อ ปวดตามร่างกาย และช่วยเรื่องหลอดเลือดอุดตันได้ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนในห้องแช่ส่วนตัวได้
        นอกจากแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกและบ่อน้ำร้อนข้างต้นแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อีก ได้แก่ จุดชมวิวดอยพะวอ ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 (สายตาก-แม่สอด) กิโลเมตรที่ 23 ตรงข้ามกับศาลพะวอ อยู่ห่างจากถนนประมาณ 100 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 740 เมตร เป็นพื้นที่ลานหินกว้าง มีเนินหินตั้งสูงขึ้นทั่วไปเหมาะแก่การชมวิวทิวทัศน์ จุดเด่น คือ นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาได้กว้างสุดสายตาและทะเลหมอกทางด้านทิศตะวันออก รวมทั้งชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และถ้ำเสือ ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใช้เส้นทาง 1090 สายแม่สอด-อุ้มผาง เลี้ยวซ้ายไปทางเหมืองผาแดง อินดัสทรี ประมาณ 8 กิโลเมตร และต่อไปยังหมู่บ้านถ้ำเสืออีกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใต้พื้นพิภพ ที่ถูกค้นพบใหม่ ลักษณะเป็นโพรงลึกลงไปใต้ดิน ภายในเป็นถ้ำมีขนาดกว้างประมาณ 30 เมตร สูง 20 เมตร และมีความยาวกว่า 100 เมตร ภายในถ้ำมีปรากฏการณ์หินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆ ที่มีความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำพวกค้างคาว เช่น ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก

คำสำคัญ : อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ น้ำตกพาเจริญ น้ำตก

ที่มา : https://www.thailandtourismdirectory.go.th/attraction/22765

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ. สืบค้น 26 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=759&code_db=610002&code_type=TK003

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=759&code_db=610002&code_type=TK003

Google search

Mic

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เดิมเป็นวนอุทยานน้ำตกพาเจริญ จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกสภาจังหวัดตากในเขตอำเภอต่างๆ เมื่อ พ.ศ.2530 และกรมป่าไม้ได้เห็นชอบเมื่อ พ.ศ. 2531 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ จากนั้นได้มีการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม โดยกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ หลังจากนั้นได้ดำเนินการรังวัดหมายแนวเขตอุทยานแห่งชาติ และได้มีการปรับปรุงแนวเขตใหม่ คงเหลือพื้นที่ประมาณ 491,686 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างนำข้อมูลแผนที่อุทยานแห่งชาติเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตากต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 1,369

น้ำตกนางครวญ

น้ำตกนางครวญ

น้ำตกนางครวญเป็นน้ำตกขนาดกลางที่งดงามด้วยลักษณะของน้ำตกซึ่งไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กๆ ท่ามกลางป่าเขาอันร่มรื่น โดยมีต้นนำมาจากลำคลองริมท้องนาข้างทางนั่นเอง สำหรับการเล่นน้ำตกนั้น ส่วนใหญ่นิยมเล่นกันในชั้นที่ 1 ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่า ส่วนน้ำตกชั้นที่ 2 ต้องปีนป่ายไปตามหินลาดชันลงไปยังเบื้องล่าง อย่างไรก็ตาม การไปชมน้ำตกสายนี้แตกต่างจากที่อื่น คือต้องเดินลงมาจากที่สูงตามทาง ที่อำเภอพบพระได้สร้างไว้ ซึ่งปัจจุบันได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เดิมน้ำตกแห่งนี้ชื่อว่าน้ำตกเพอะพะ ต่อมาเปลี่ยนเป็นน้ำตกพบพระ และได้เปลี่ยนอีกครั้งเป็นน้ำตกนางครวญในท้ายที่สุด

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 1,909

บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก

บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก

“บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก” นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนน่าสนใจแห่งใหม่ของจังหวัดตาก บ่อน้ำร้อนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยน้ำนัก ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ น้ำในบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ มีแร่ธาตุสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยรักษาอาการปวดตามข้อ ปวดตามร่างกาย และช่วยเรื่องหลอดเลือดอุดตันได้

เผยแพร่เมื่อ 26-01-2021 ผู้เช้าชม 1,768

สวนเทพพิทักษ์

สวนเทพพิทักษ์

สวนเทพพิทักษ์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่สอด เส้นทางตาก-พบพระประมาณ 28 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการโดย คุณไพรัตน์ คุณบุปผา ไชยนอก เจ้าของสวนเริ่มปลูกและพัฒนาพันธุ์ทับทิมขึ้นมาใหม่

เผยแพร่เมื่อ 26-01-2021 ผู้เช้าชม 599

ผาสามเงา

ผาสามเงา

จุดเด่นของผาสามเงาแห่งนี้คือการเป็นขุนเขาใหญ่ที่บริเวณเชิงเขาริมหน้าผานั้น จะมีการเจาะเป็นช่องลึกเข้าไปในตัวภูเขาเรียงต่อกัน 3 ช่อง อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองไว้ช่องละองค์ ที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกลจากอำเภอสามเงา จนชาวบ้านพากันเรียกติดปากว่าผาสามเงา โดยคุณสามารถเดินขึ้นบันไดไม้เพื่อไปนมัสการพระพุทธรูปเหล่านี้ได้

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 1,685

น้ำตกป่าหวาย

น้ำตกป่าหวาย

น้ำตกป่าหวาย มีลักษณะเป็นน้ำตกหินปูนที่อยู่ระหว่างธารน้ำลำห้วยหวาย มีจำนวนชั้นมากกว่า 100 ชั้น โดยมีน้ำไหลตลอดทั้งปี บริเวณน้ำตกเป็นสภาพป่าสมบูรณ์ มีไม้หลากหลายตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ รวมถึงมีไม้หวายขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก น้ำตกแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 1090 ช่วงกิโลเมตรที่ 40 เข้าถึงหมู่บ้านป่าหวายเป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร จะมีทางเข้าน้ำตกไปอีก 3 กิโลเมตร

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 891

ไร่ปฐมเพชร

ไร่ปฐมเพชร

กุหลาบ” ไม้ดอกสัญลักษณ์แห่งความรัก ซึ่งความนิยมในดอกไม้ชนิดนี้นับวันมีแต่จะมากขึ้น ทำให้บางช่วงเวลาดอกกุหลาบถึงกับขาดตลาด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวาเลนไทน์  ในเมืองไทยแหล่งปลูกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งเริ่มปลูกกันมาตั้งแต่ปี 2536 ไร่กุหลาบที่นี่เป็นการย้ายฐานการเพาะปลูกจากพื้นที่ภาคกลาง อาทิ นครปฐม ราชบุรี ไปปลูกบนเขาที่อำเภอพบพระ เนื่องจากมีสภาพอากาศที่เย็นทำให้วงรอบของการปลูกกุหลาบที่จะออกช่อดอกสั้นลง เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น และยังให้ช่อดอกที่สมบูรณ์อีกด้วย

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 1,462

ทะเลหมอก บ้านป่าหวาย

ทะเลหมอก บ้านป่าหวาย

สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับล่าสายหมอกแห่งใหม่ จุดชมวิว เลหมอก บ้านป่าหวาย หรือ ม่อนหมอกตะวัน สถานที่ท่องเที่ยว ที่เพิ่งมีความโด่งดังและเพิ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวกัน ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้ตั้งอยู่ที่ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่นี่สามารถตั้งแคมป์ปิ้ง กางเต็นท์นอน ทำกิจกรรมสนุกๆ เพื่อรอชมทะเลหมอกสวยยามเช้า ท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศดีๆ ได้อีกด้วย 

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2022 ผู้เช้าชม 883