สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้ชม 55

[-, -, สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา]

ที่ตั้ง

122  หมู่ 5  ต.ทุ่งทราย  อ.ทรายทองวัฒนา
จ.กำแพงเพชร 62190
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
055-862148

คำสำคัญ : สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

ที่มา : http://saithongwattanapolicestation.blogspot.com/2015/11/blog-post_43.html

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=754&code_db=610013&code_type=08

Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ  เลขที่ ๗๒  
บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก นายเม่งฮุย แซ่ลี้จำนวน ๓๙ ไร่ ๓๗๖ ตารางวา

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 80

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ตำบลทุ่งทองได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลทุ่งทองขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ในปี พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 22

องค์การบริหารส่วนตําบลถาวรวัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลถาวรวัฒนา

  ตำบลถาวรวัฒนา ได้แบ่งแยกจากตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยชื่อเดิมเรียกกันว่า คลองปลาร้า ต่อมาเมื่อได้มีการแบ่งแยกตำบลออกมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อขึ้นมาใหม่ เป็นตำบลถาวรวัฒนา เนื่องจากเชื่อกันว่าจะก่อให้เกิดความมั่นคงถาวรสำหรับผู้อยู่อาศัย  อีกทั้งเป็นการตั้งชื่อให้สอดคล้องกับอำเภอ 

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 23

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย

ที่ตั้ง ตำบลทุ่งทราย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร มาทางด้านทิศใต้ประมาณ  ๕๐ กิโลเมตร
อาณาเขต   ทิศเหนือ  จด ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนาและตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม  ทิศใต้  จด ตำบลท่ามะเขือ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง ทิศตะวันออก   จด ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา  ทิศตะวันตก  จด ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 24

สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

122  หมู่ 5  ต.ทุ่งทราย  อ.ทรายทองวัฒนา
จ.กำแพงเพชร 62190
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
055-862148

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 55