งานประเพณีบุญบั้งไฟ

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

เผยแพร่เมื่อ 26-01-2022 ผู้ชม 1,210

[16.6384152, 98.9819226, งานประเพณีบุญบั้งไฟ]

       งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอวังเจ้า จะมีการจัดขบวนแห่บั้งไฟเข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานประเพณีบุญบั้งอำเภอวังเจ้า เป็นประจำทุกปี ณ บริเวณลานจอดรถร้านค้าโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เทศบาลตำบลวังเจ้า โดยมี อบจ.ตาก, อำเภอวังเจ้า และอปท. อำเภอวังเจ้า ทั้ง 4 แห่ง ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน ซึ่งมีขบวนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 4 ขบวน แต่ละขบวนได้ประดับตกแต่งรถแห่ และบั้งไฟอย่างสวยงาม มีการแข่งขันจุดบั้งไฟ ณ สวนป่าสิริกิติ์ หมู่ที่ 9 บ้านครองราชย์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
      งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบั้งไฟ สร้างความสามัคคีในชุมชนพร้อมทั้งถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยอิสานสู่ชุมชน และสังคมได้รับความสนใจจากประชาชนชาววังเจ้า และเขตใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

คำสำคัญ : บุญบั้งไฟ

ที่มา : http://web.tak.go.th/page/tourist/acticle/14

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2565). งานประเพณีบุญบั้งไฟ. สืบค้น 17 เมษายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2014&code_db=610004&code_type=TK004

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2014&code_db=610004&code_type=TK004

Google search

Mic

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอวังเจ้า จะมีการจัดขบวนแห่บั้งไฟเข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานประเพณีบุญบั้งอำเภอวังเจ้า เป็นประจำทุกปี ณ บริเวณลานจอดรถร้านค้าโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เทศบาลตำบลวังเจ้า โดยมีอบจ.ตาก, อำเภอวังเจ้า และอปท.อำเภอวังเจ้า ทั้ง 4 แห่ง ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน ซึ่งมีขบวนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 4 ขบวน แต่ละขบวนได้ประดับตกแต่งรถแห่ และบั้งไฟอย่างสวยงาม มีการแข่งขันจุดบั้งไฟ ณ สวนป่าสิริกิติ์ หมู่ที่ 9 บ้านครองราชย์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ 26-01-2022 ผู้เช้าชม 1,210