ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Pacific Rim แปซิฟิค ริม สงครามอสูรเหล็ก (No media)

Pacific Rim แปซิฟิค ริม สงครามอสูรเหล็ก (No media)

CDVD00177

Pacific Rim แปซิฟิค ริม สงครามอสูรเหล็ก (No media)

0 11

เผยแพร่เมื่อ 25-10-2020 ผู้ชม 11

ผู้กำกับ : กีเยร์โม เดล โตโร

เนื้อหา :

https://arit.kpru.ac.th/ap/media//contents/PR/coming_soon_2.png

เวลา : 132 นาที

คำสำคัญ : Pacific Rim แปซิฟิค ริม สงครามอสูรเหล็ก

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2108&code_db=61002