ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Insurgent คนกบฏโลก (No media)

Insurgent คนกบฏโลก (No media)

CDVD00161

Insurgent คนกบฏโลก (No media)

49

เผยแพร่เมื่อ 27-03-2020 ผู้ชม 49

ผู้กำกับ : Robert Schwentke

เนื้อหา :

https://arit.kpru.ac.th/ap/media//contents/PR/coming_soon_2.png

เวลา : 119 นาที

คำสำคัญ : Insurgent คนกบฏโลก

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2092&code_db=61021