ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Ad Astra ภารกิจตะลุยดาว [Soundtrack บรรยายไทย] (No media)

Ad Astra ภารกิจตะลุยดาว [Soundtrack บรรยายไทย] (No media)

CDVD00135

Ad Astra ภารกิจตะลุยดาว [Soundtrack บรรยายไทย] (No media)

0 5

เผยแพร่เมื่อ 27-10-2020 ผู้ชม 5

ผู้กำกับ : เจมส์ เกรย์

เนื้อหา :

https://arit.kpru.ac.th/ap/media//contents/PR/coming_soon_2.png

เวลา : 112 นาที

คำสำคัญ : Ad Astra ภารกิจตะลุยดาว [Soundtrack บรรยายไทย]

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2066&code_db=61021