ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
First Man มนุษย์คนแรกบนดวงจันทร์ (No media)

First Man มนุษย์คนแรกบนดวงจันทร์ (No media)

CDVD00127

First Man มนุษย์คนแรกบนดวงจันทร์ (No media)

0 5

เผยแพร่เมื่อ 23-10-2020 ผู้ชม 5

ผู้กำกับ : เดเมียน ชาเซลล์

เนื้อหา :

https://arit.kpru.ac.th/ap/media//contents/PR/coming_soon_2.png

เวลา : 141 นาที

คำสำคัญ : First Man มนุษย์คนแรกบนดวงจันทร์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2058&code_db=61021