ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Finding Dory ผจญภัยดอรี่ขี้ลืม (No media)

Finding Dory ผจญภัยดอรี่ขี้ลืม (No media)

CDVD00058

Finding Dory ผจญภัยดอรี่ขี้ลืม (No media)

0 14

เผยแพร่เมื่อ 23-10-2020 ผู้ชม 14

ผู้กำกับ : แอนดรูว์ สแตนตัน

เนื้อหา :

https://arit.kpru.ac.th/ap/media//contents/PR/coming_soon_2.png

เวลา : 105 นาที

คำสำคัญ : Finding Dory ผจญภัยดอรี่ขี้ลืม

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1989&code_db=61007