ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
The Dark Knight แบทแมน อัศวินรัตติกาล (No media)

The Dark Knight แบทแมน อัศวินรัตติกาล (No media)

CDVD00042

The Dark Knight แบทแมน อัศวินรัตติกาล (No media)

0 5

เผยแพร่เมื่อ 27-10-2020 ผู้ชม 5

ผู้กำกับ : คริสโตเฟอร์ โนแลน

เนื้อหา :

https://arit.kpru.ac.th/ap/media//contents/PR/coming_soon_2.png

เวลา : 153 นาที

คำสำคัญ : The Dark Knight แบทแมน อัศวินรัตติกาล

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1973&code_db=61002