ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
conspiracy 365 ปริศนามรณะ (No media)

conspiracy 365 ปริศนามรณะ (No media)

FDVD00155

conspiracy 365 ปริศนามรณะ (No media)

4

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2020 ผู้ชม 4

ผู้กำกับ : Harrison Gilbertson, Marny Kennedy

เนื้อหา :

ในงานพิธีฝังศพของทอม พ่อของคาร์ล ออร์มอนด์ ( 1 ม.ค.) ได้มีชายเสียสติเข้ามาทักคาร์ลว่าพ่อของเขาไม่ได้ป่วยตายตามปกติ และคาร์ลจะต้องตายเป็นรายต่อไปภายใน 365 วัน หากเขายังไม่สามารถไขปริศนาของวงศ์ตระกูลเกี่ยวกับเอกภพออร์มอนด์ที่อยู่ใน ไอร์แลนด์ และเป็นที่เก็บหม้อทองคำอันเป็นสมบัติของวงศ์ตระกูลได้

เวลา : 593 นาที

คำสำคัญ : conspiracy 365 ปริศนามรณะ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1701&code_db=61002