สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด จังหวัดตาก

สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ 23-08-2018 ผู้ชม 1,992

[16.9593448, 98.4648166, สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด จังหวัดตาก]

สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด จังหวัดตาก

                      สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด จังหวัดตากท้องที่อำเภอแม่ระมาด ครั้งแรกก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีชาวบ้านลานนาได้อพยพเข้ามาอาศัยทำกินอยู่ตามลำห้วยแม่ระมาด และต่อมามีการอพยพเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ และมีหมู่บ้านดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำเมย ซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศพม่า ประมาณ 5 – 6 กิโลเมตร มีฐานเป็นตำบล ส่วนการปกครองขึ้นอยู่กับอำเภอแม่สอด และมีการตั้งที่พักสายตรวจขึ้นที่ท่าน้ำแม่ระมาดอยู่ใกล้บริเวณศาลเจ้าพ่อคำหมื่น ชาวบ้านเรียกที่พักสายตรวจวา “กระแต” หรือ “กัตแต” เป็นภาษาพม่า
                      ต่อมาประมาณ ปี พุทธศักราช 2460 ตำบลแม่ระมาด ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ จึงได้ย้ายที่พักสายตรวจมาปลูกสร้างเนินกลางหมู่บ้าน โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ยังขึ้นการปกครองกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด
                      ปี พุทธศักราช 2494 กิ่งอำเภอแม่ระมาดได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอแม่ระมาด สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอแม่ระมาด จึงได้รับการยกฐานะเป็น สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ระมาด โดยมีร้อยตำรวจเอกมงคล มีโพธิ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ระมาด เป็นคนแรก
                      ปี พุทธศักราช 2504 กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณให้ทำการก่อสร้างอาคารสถานีขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
                      ต่อมาปี พุทธศักราช 2549 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณ ให้ทำการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น ใช้ระยะเวลาทำการก่อสร้าง 1 ปี เป็นอาคารหลังปัจจุบัน บนที่ราชพัสดุ เลขที่ 109 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้เปิดใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2551 มี พันตำรวจเอกอดุลย์  สายบุญศรี เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด สมัยนั้น

สถานที่ 109 หมู่ 9 ต.แม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
เบอร์โทร 055-581253

คำสำคัญ : สถานีตำรวจ

ที่มา : http://www.govesite.com/policmd/index.php?p=1

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด จังหวัดตาก. สืบค้น 26 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=944&code_db=DB0018&code_type=0015

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=944&code_db=610013&code_type=TK008

Google search

Mic

สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด จังหวัดตาก

สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด จังหวัดตาก

สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด จังหวัดตากท้องที่อำเภอแม่ระมาด ครั้งแรกก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีชาวบ้านลานนาได้อพยพเข้ามาอาศัยทำกินอยู่ตามลำห้วยแม่ระมาด และต่อมามีการอพยพเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ และมีหมู่บ้านดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำเมย ซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศพม่า ประมาณ 5 – 6 กิโลเมตร มีฐานเป็นตำบล ส่วนการปกครองขึ้นอยู่กับอำเภอแม่สอด และมีการตั้งที่พักสายตรวจขึ้นที่ท่าน้ำแม่ระมาดอยู่ใกล้บริเวณศาลเจ้าพ่อคำหมื่น ชาวบ้านเรียกที่พักสายตรวจวา “กระแต” หรือ “กัตแต” เป็นภาษาพม่า

เผยแพร่เมื่อ 23-08-2018 ผู้เช้าชม 1,992