วัดพบพระเหนือ

วัดพบพระเหนือ

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้ชม 1,159

[16.3971662, 98.6846511, วัดพบพระเหนือ ]

ชื่อวัด :
         วัดพบพระเหนือ

สถานที่ตั้ง :
         ตั้งอยู่เลขที่ 64 บ้านพบพระเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประวัติความเป็น :
         สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับเหมืองสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับที่นาของนายแก้ว ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนสาธารณะ โดยมี น.ส. 3 เป็นหลักฐาน
        พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง มีถนน ที่นา และเหมือง ล้อมรอบบริเวณที่ตั้งวัด อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร สร้าง พ.ศ. 2515 หอสวดมนต์ กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร สร้าง พ.ศ. 2517 กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารไม้ วิหารกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร ที่ฝาผนังมีภาพวาดเรื่องพระเวสสันดรและทศชาติ และมีศาลาปริยัติธรรม 1 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในศาลาการเปรียญ จำนวน 3 องค์ ในวิหาร 4 องค์ อยู่ที่กุฏิสงฆ์มีพระพุทธรูปขนาดและปางต่าง ๆ หลายองค์
         วัดพบพระเหนือ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พงศ. 2526 มีนามตามชื่อบ้านที่วัดตั้งอยู่ การสร้างได้ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2514 ในวันเริ่มแรกยกเสาเอกกุฏิสงฆ์นั้น ได้มีเมฆฝนลอยมาและฝนได้ตกลงในช่วงเวลาที่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จึงได้ถือเอาเป็นนิมิตมงคลเรียกนามวัดว่า วัดเมฆมงคล ในช่วงระยะหนึ่งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2528 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา 3 รูป สามเณร 9 รูป

คำสำคัญ : วัดพบพระเหนือ

ที่มา : http://tak.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=234:2012-05-10-08-26-35&catid=59:2012-04-26-03-31-07&Itemid=120

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). วัดพบพระเหนือ . สืบค้น 28 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=733&code_db=610009&code_type=TK003

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=733&code_db=610009&code_type=TK003

Google search

Mic

 วัดพบพระ

วัดพบพระ

วัดพบพระ ตั้งอยู่เลขที่ 206 บ้านพบพระ หมู่ที่ 3 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 9 ไร่ 60 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินว่าง โดยมี น.ส. 3 เลขที่ 896 เป็นหลักฐาน

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 595

วัดพบพระเหนือ

วัดพบพระเหนือ

วัดพบพระเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 64 บ้านพบพระเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับเหมืองสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับที่นาของนายแก้ว ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนสาธารณะ โดยมี น.ส. 3 เป็นหลักฐาน

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 1,159