ศาลเจ้าแม่ทอฮูก

ศาลเจ้าแม่ทอฮูก

เผยแพร่เมื่อ 24-05-2022 ผู้ชม 12,501

[16.1797873, 99.7730637, ศาลเจ้าแม่ทอฮูก]

      จากประวัติที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานต่อๆ กันมา เมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมามีองค์ของเจ้าแม่ ซึ่งเป็นองค์ไม้แกะสลักลอยตามน้ำมาโผล่ขึ้นที่บ้านศาลเจ้าแม่ ชาวบ้านได้ร่วมใจกันอัญเชิญองค์เจ้าแม่ขึ้นไว้ที่ศาลเจ้าที่ชาวบ้านช่วยสร้างขึ้นที่ริมฝังแม่น้ำปิงฝั่งบ้านแม่ลาดน้อย ครั้งแรกไม่รู้จะตั้งชื่ออะไร เหตุที่เรียกเจ้าแม่ทอฮูกนั้น จากคำเล่าขานต่อกันมามาเมื่อถึงวัดีคืนดีชาวบ้านในละแวกนั้นได้ยินการทอผ้าซึ่งดังมาจากทางศาลเจ้า ชาวบ้านจึงตั้งชื่อศาลเจ้านั้นว่า "เจ้าแม่ทอฮูก" นั่นเอง
      ปฏิหารที่ปรากฏจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน ซึ่งได้เล่าขานต่อกันมาว่าที่ศาลเจ้าแม่ทอฮูกจะมีนกเขาทองอาศัยอยู่ และทุกวันชาวบ้านจะได้ยินนกเขาทองท่องหนังสือ ก.ไก่ ข.ไข่ ให้ชาวบ้านได้ฟัง และเมื่อสมัยก่อนนั้นการสัญจรจะใช้ทางน้ำ เรือ แพ ที่จะแล่นผ่านจะต้องเปิดแตร ยิงปืน หรือจุดประทัด เพื่อเป็นการเคารพต่อองค์เจ้าแม่ทอฮูก ถ้าเรือ แพ ลำไหนไม่ทำจะมีจระเข้ใหญ่หนุนเรือ หนุนแพ เพื่อเป็นการตักเตือน ซึ่งชาวบ้านเรียกจระเข้นั้นว่า "เรือเจ้าแม่" และอีกอย่างหนึ่งเมื่อครั้งก่อนชาวบ้านจะใชัวัว ควาย ในการทำการเกษตร มีการขโมยมาลักวัวลักควายของชาวบ้าน และเส้นทางที่จะต้องไปต้องข้ามน้ำตรงศาลเจ้าแม่ทอฮูกตั้งอยู่ ปรากฏว่าวัวควาย ไม่ยอมข้าม ทำอย่างไรก้ไม่ยอมข้ามจนขโมยต้องบนเจ้าแม่ว่าถ้าข้ามได้จะให้ลูกวัว ควาย 1 ตัว ก็ปรากฏว่าวัว ควายข้ามไปได้อย่างง่ายดาย และขโมยก็นำลูกวัว ควาย มัดไว้ที่เสาศาลเจ้าเพื่อเป็นการแก้บน แต่ปรากฏว่า เจ้าแม่ไปเข้าฝันให้ขโมยไปเอาลูกวัว ควายคืน ไม่รับแล้ว "เพราะมันห่วงแม่มัน มันจะพังศาลกู ให้เอาคืนไป" ต่อมาชาวบ้านศาลเจ้าแม่ และผู้ที่เคารพนับถือได้ร่วมกันอัญเชิญองค์เจ้าแม่มาประทับฐานที่ศาลเจ้าที่บ้านศาลเจ้าแม่ เพราะหมู่บ้านศาลเจ้าแม่เป็นชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้น และได้ร่วมกันจัดงานประจำปี ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ คือ งานงิ้ว
       นอกจากนี้ยังมีปาฏิหารย์ที่ปรากฏ คือ หลังจากอัญเชิญองค์เจ้าแม่มาประทับฐานที่บ้านศาลเจ้าแม่แล่้ว พอถึงเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านได้อัญเชิญองค์เจ้าแม่แห่ไปตามหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและรดน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลของชาวบ้าน พอปีต่อมาไม่ได้ดำเนินการต่อ ปรากฏว่ากลางคืนชาวบ้านได้ยินเสียงคนร้องไห้ พอรุ่งเช้าชาวบ้านก็ถามกันว่าใครเป็นอะไรถึงร้องไห้ทั้งคืน แต่ก็ไม่ปรากฏว่าใครร้องไห้ จึงสรุปได้ว่าเจ้าแม่ทอฮูกร้องไห้เสียใจที่ชาวบ้านไม่อัญเชิญเจ้าแม่แห่รอบหมู่บ้านตามประเพณีที่เคยทำ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีชาวบ้านจะอัญเชิญเจ้าแม่แห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะและรดน้ำขอพรเป้นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน หลังจากแห่เจ้าแม่รอบหมู่บ้านแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะทำบุญที่หน้าศาลเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลของชาวบ้านศาลเจ้าแม่และผู้ที่เคารพนับถือที่มาร่วมทำบุญด้วย

คำสำคัญ : เจ้าแม่ทอฮูก

ที่มา : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร สภาวัฒนธรรมคลองขลุง. (2549). วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมินามอำเภอคลองขลุง. กำแพงเพชร: สำนักวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร.

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2565). ศาลเจ้าแม่ทอฮูก. สืบค้น 31 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=2079&code_db=610002&code_type=03

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2079&code_db=610002&code_type=03

Google search

Mic

ริมฝั่งแม่น้ำสองสี

ริมฝั่งแม่น้ำสองสี

ริมฝั่งแม่น้ำสองสี เป็นบริเวณที่เกิดจากแม่น้ำปิงและลำคลองขลุงไหลมาบรรจบกันทำให้เกิดเป็นแม่น้ำสองสี และมีเกาะเป็นแหลมยื่นออกมาในแม่น้ำ

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 779

บ้านปางมะนาว

บ้านปางมะนาว

บ้านปางมะนาว (โครงการคลองลาน 2) หมู่ 11 ตำบลปางมะค่า ห่างจากศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชร 25 กิโลเมตร ประกอบด้วย ชนเผ่าที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างจากคนพื้นราบ มีพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดบ้านพักแบบโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชาวเขา

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2017 ผู้เช้าชม 2,305

ศาลเจ้าแม่ทอฮูก

ศาลเจ้าแม่ทอฮูก

จากประวัติที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานต่อ ๆ กันมา เมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมามีองค์ของเจ้าแม่ ซึ่งเป็นองค์ไม้แกะสลักลอยตามน้ำมาโผล่ขึ้นที่บ้านศาลเจ้าแม่ ชาวบ้านได้ร่วมใจกันอัญเชิญองค์เจ้าแม่ขึ้นไว้ที่ศาลเจ้าที่ชาวบ้านช่วยสร้างขึ้นที่ริมฝังแม่น้ำปิงฝั่งบ้านแม่ลาดน้อย ครั้งแรกไม่รู้จะตั้งชื่ออะไร เหตุที่เรียกเจ้าแม่ทอฮูกนั้น จากคำเล่าขานต่อกันมามาเมื่อถึงวันดีคืนดีชาวบ้านในละแวกนั้นได้ยินการทอผ้า ซึ่งดังมาจากทางศาลเจ้า ชาวบ้านจึงตั้งชื่อศาลเจ้านั้นว่า "เจ้าแม่ทอฮูก" นั่นเอง

เผยแพร่เมื่อ 24-05-2022 ผู้เช้าชม 12,501

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่วางไว้คือ เพื่อให้คนตระหนักถึงมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคม การละเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่ นำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง สนองปรัชญาโรงเรียน ที่มุ่งเน้นความกตัญญูต่อโรงเรียนและท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2017 ผู้เช้าชม 1,457

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดจันทาราม หมู่ที่ 1 ตำบลลวังแขม จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 1,151

พิพิธภัณฑ์เรือนไทย

พิพิธภัณฑ์เรือนไทย

พิพิธภัณฑ์เรือนไทย หรือ พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร ภายในประกอบด้วยหมู่เรือนไทยไม้สักทองขนาดใหญ่ หลายหลัง บรรยากาศภายในร่มรื่น ที่สำคัญด้านหลังอาคารเรือนไทย มีกล้วยสายพันธุ์แปลกๆ ให้ชมกว่า 200สายพันธุ์ทีเดียว เรียกว่าเป็นศูนย์รวมสายพันธุ์กล้วย

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2017 ผู้เช้าชม 2,170

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท

พิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านโคนใต้ ตำบลคณฑี ระยะห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชร ประมาณ 22 กิโลเมตร ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ เก็บรวบรวมพระพุทธรูปปางต่างๆ สมัยสุโขทัย อยุธยา และเครื่องสังคโลกจำพวก ถ้วย ชาม เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีอาคารสำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของชาวกำแพงเพชรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องมือหาปลา เครื่องจักสาน ตำรายาสมุนไพรไทย

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2017 ผู้เช้าชม 816

ฟาร์มกล้วยไม้

ฟาร์มกล้วยไม้

สวนกล้วยไม้ภัสนันท์ เป็นฟาร์มกล้วยไม้ที่มีชื่อเสียงในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้หายาก เป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง และเป็นศูนย์รวมพันธุ์กล้วยไม้กว่า 50 สายพันธุ์

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 1,170

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวครั่งโค้งวิไล

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวครั่งโค้งวิไล

ผ้าทอไทครั่ง คือ ผลผลิตที่เกิดจากการรังสรรค์ของช่างทอผ้า ที่ได้อาศัยองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน โดยแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นความภาคภูมิใจของชุมชน ผ้าซิ่นของชาวไทครั่งมักต่อตีนซิ่นด้วยฝ้ายหรือไหม ตีนซิ่นทอเป็นพื้นสีแดงใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้ายหรือไหม สีเหลือง ส้ม น้ำเงิน ขาว เขียว ให้เกิดลวดลายโดยทิ้งพื้นสีแดงไว้ด้านล่างของตีนซิ่น การทอตัวซิ่นนิยมทอด้วยเทคนิคมัดหมี่เส้นพุ่ง ด้วยการย้อมสีเดียวและใช้วิธีการแต้มสีอื่นๆเพิ่มเติม หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “แจะ” เป็นการให้ลวดลายหมี่มีสีสันเพิ่มขึ้น 

เผยแพร่เมื่อ 02-04-2019 ผู้เช้าชม 827

นมัสการองค์หลวงพ่อโต

นมัสการองค์หลวงพ่อโต

พระที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนให้ความเคารพศรัทธาเป็นที่เลื่องลือทั้งใกล้และไกล ชาวบ้านเล่าขานกันมามากต่อมากว่าท่านศักดิ์สิทธิ์

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 905