รอบเดือนตุลาคม 2563


ครั้งที่       เปิดรับสมัคร       ประกาศรายชื่อ      จัดสอบประกาศผลสอบ                                      หมายเหตุ
   1 28 - 30 กันยายน 2563 1 ตุลาคม 2563  7 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563 ประกาศผลสอบ
   2 5 - 7 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563  14 ตุลาคม 2563 20 ตุลาคม 2563 ประกาศผลสอบ
   3 14 - 16 ตุลาคม 2563 17 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563 27 ตุลาคม 2563 อยู่ระหว่างตรวจข้อสอบ
   4 19 - 21 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อและห้องสอบ


 

รอบเดือนพฤศจิกายน 2563


ครั้งที่       เปิดรับสมัคร       ประกาศรายชื่อ      จัดสอบประกาศผลสอบ                                      หมายเหตุ
   1 26 – 28 ตุลาคม 2563  30 ตุลาคม 2563 4 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 ยังไม่เปิดระบบ
   2 2 – 4 พฤศจิกายน 2563 6 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563 ยังไม่เปิดระบบ
   3 9 – 11 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 18 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563 ยังไม่เปิดระบบ
   4 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 23 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 ยังไม่เปิดระบบ


ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7ภาคเรียนที่ 2/2560 

 

 ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8 ภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ 1 มกราคม 2561 (ตัวอย่าง)

ดูผลสอบทั้งหมดของวันได้ที่นี่

computer4 computer5 computer6-1 computer6-2
computer7-1 computer7-2 computer8 computer9

 

วันที่ 1 มกราคม 2561 (ตัวอย่าง)

ดูผลสอบทั้งหมดของวันได้ที่นี่

computer4 computer5 computer6-1 computer6-2
computer7-1 computer7-2 computer8 computer9

 

 ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9 ภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

ดูผลสอบทั้งหมดของวันได้ที่นี่

computer4 computer5 computer6-2
computer7-1 computer7-2 computer8 computer9

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

ดูผลสอบทั้งหมดของวันได้ที่นี่

computer4 computer5 computer6-1 computer6-2
computer7-1 computer7-2 computer8 computer9

 

 ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10 ภาคเรียนที่ 2/2560