ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เผยแพร่เมื่อ 10 เมษายน 2567 36 Share


ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2567 52 Share


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 บุคคลลากรงานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารได้เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย)

เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2567 66 Share


ฟีเจอร์ใหม่ Firefox สามารถแก้ไขไฟล์ PDF ได้ในตัว

ฟีเจอร์ใหม่ Firefox สามารถแก้ไขไฟล์ PDF ได้ในตัว ไม่ต้องไปซื้อโปรแกรมนอกแพง ๆ ซึ่งฟีเจอร์ใหม่นี้ผู้ใช้จำเป็นต้องอัปเดต Firefox เป็นเวอร์ชัน 123.0.1 ขึ้นไป หลังจากอัปเดตก็จะพบคุณสมบัติการแก้ไขไฟล์ PDF ภายในตัวทำให้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อโปรแกรมแก้ไข PDF แพง ๆ มาติดตั้งใช้งานสามารถอ่านวิธีการใช้งาน

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 449 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร KPRU NOC