ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดียออนไลน์

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพเดทฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ สำหรับอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเท่านั้น https://arit.kpru.ac.th/ap/media

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566 50 205 Share

โสตทัศนวัสดุ

          โสตทัศนวัสดุ ความหมายตามพจนานุกรม โสตทัศนวัสดุ (โสตะทัดสะนะวัดสะดุ, โสดทัดสะนะวัดสะดุ) น. งานอันประกอบด้วยลำดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใดอันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีก โดยใช้ เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น และหมายความรวม ถึงเสียงประกอบงานนั้นด้วย

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 71 515 Share

งานโสตทัศนวัสดุ

          งานโสตทัศนวัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการให้บริการผลิต และใช้สื่อการศึกษาทุกประเภทแก่ทุกหน่วยงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านสื่ออย่างถูกต้องและเหมาะสม

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2566 72 755 Share

มีต่อ

การใช้งาน Photoshop ขั้นพื้นฐาน

          สอนการใช้งาน Photoshop ขั้นพื้นฐาน ให้เข้าใจง่าย ใช้งานเป็น ซึ่งจะไม่ลงลึกในเรื่องรายละเอียดของเครื่องมือและเทคนิคอะไรที่ยากและซับซ้อน

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2566 13 427 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน งานโสตทัศนวัสดุ