Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot

Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot

Kamphaeng Phet Rajabhat University

Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot.

222 Moo.7, Asia road Road, Maepa, Mae Sot
Tak 63110
Phone. (+66) 55801664 Fax. (+66) 55801663

Asst. prof. Vanusanan Siriratana
Asst. prof. Vanusanan Siriratana
Acting Director

Student 360