อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจัดการ KPRUControl รุ่นที่ 1


Kamphaeng Phet Rajabhat University
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | สอบถามข้อมูล 055-706-555 ต่อ 1502 หรือ 1503
รายละเอียด
รายละเอียดคลิก!!
เปิดรับสมัครหลักสูตร "การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจัดการ KPRUControl รุ่นที่ 1"
*** ผู้ที่มีความสนใจ หรือ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ และ กำลังมองหาทางเลือกใหม่ที่สามารถนำมาบริหารจัดการเว็บไซต์ได้นั้น สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563

*** รับสมัครจำนวน 30 ท่าน ***

* อัตราค่าลงทะเบียน จำนวน 2,000 บาท [อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม]
* อบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 28-29 มีนาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

* ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
หน่วยงานสามารถนำระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ KPRUControl ไปใช้องค์กรได้ บุคลากรของหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การให้บริการขององค์กรได้สะดวกและรวดเร็ว รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้
  • 055-706-555 ต่อ 1503 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • 055-706-555 ต่อ 7907 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลงทะเบียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจัดการ KPRUControl รุ่นที่ 1

ไม่มีการรับสมัคร