ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


จำนวน 397 ข้อความ


ลำดับที่ : 397. วันที่ : 26 ก.พ. 2566 เวลา 21:09:00 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสวาอารี รุ่งอรุณดอย 30

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 396. วันที่ : 25 ธ.ค. 2565 เวลา 21:02:07 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ลำเตียน บุญลาย 35

ตำแหน่ง : ประชาชน
หน่วยงาน : อสม ต.หนองเมือง
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 395. วันที่ : 25 ธ.ค. 2565 เวลา 21:01:09 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ไพบูลย์ บุญลาย 36

ตำแหน่ง : ประชาชน
หน่วยงาน : วัดน้ำบ่างามวิชา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 394. วันที่ : 25 ธ.ค. 2565 เวลา 20:59:45 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ศศิวิมล ศรีสวัสดิ์ 27

ตำแหน่ง : ประชาชน
หน่วยงาน : วัดน้ำบ่างามวิชา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 393. วันที่ : 24 ธ.ค. 2565 เวลา 22:25:14 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. กัลยา เชยเล็ก 35

ตำแหน่ง : ครูบำนาญ
หน่วยงาน : สพป. กำแพงเพชร เขต ๑
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 392. วันที่ : 22 ธ.ค. 2565 เวลา 21:41:40 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า สุชญา สุทธิศักดิ์นาวิน 35

ตำแหน่ง : พนักงานบำนาญ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงาน : การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 391. วันที่ : 22 ธ.ค. 2565 เวลา 09:28:56 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัจรี เดชทรัพย์ 27

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 390. วันที่ : 21 ธ.ค. 2565 เวลา 18:27:21 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นาวสาวศุภจิรา จันพุฒ 117

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 389. วันที่ : 21 ธ.ค. 2565 เวลา 09:04:19 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า พรนรินทร์ สายกลิ่น 47

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 388. วันที่ : 21 ธ.ค. 2565 เวลา 05:54:15 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุรินทร์ นราศรี 28

ตำแหน่ง : เกษตรกร 364 เกษตรกร 364หมู่ 2 ตำบลไทอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยงาน : เป็นนักบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 387. วันที่ : 21 ธ.ค. 2565 เวลา 05:13:52 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ธีรรัตน์ แสงประจักร์ 33

ตำแหน่ง : ศิษย์เก่า
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(แม่สอด)
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 386. วันที่ : 20 ธ.ค. 2565 เวลา 20:19:58 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นายมนพ เดชะ 26

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 385. วันที่ : 20 ธ.ค. 2565 เวลา 18:00:16 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ 30

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 384. วันที่ : 20 ธ.ค. 2565 เวลา 15:54:51 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ 23

ตำแหน่ง : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 383. วันที่ : 20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:31:05 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงอภิณห์พร คำอินสม 36

ตำแหน่ง : นักเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนคลองลานวิทยา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 382. วันที่ : 20 ธ.ค. 2565 เวลา 10:25:06 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า สมหญิง กัลป์เจริญศรี 40

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : ครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 381. วันที่ : 20 ธ.ค. 2565 เวลา 09:45:31 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.รัชสุดา อ้นศรี 33

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองแดน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 380. วันที่ : 20 ธ.ค. 2565 เวลา 08:10:08 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นันทิวัน อินหาดกรวด 30

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 379. วันที่ : 20 ธ.ค. 2565 เวลา 08:08:01 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ 33

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยร่ชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 378. วันที่ : 20 ธ.ค. 2565 เวลา 08:05:27 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า เทพกาญจนา เทพแก้ว 32

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : ครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 377. วันที่ : 19 ธ.ค. 2565 เวลา 22:01:04 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิภาพร อยู่สุ่ม 27

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
หน่วยงาน : อบต.วังไทร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 376. วันที่ : 19 ธ.ค. 2565 เวลา 19:43:51 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ธาดา พรมทับ 44

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 375. วันที่ : 19 ธ.ค. 2565 เวลา 17:36:06 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.นิภัชราพร สภาพพร 43

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 374. วันที่ : 19 ธ.ค. 2565 เวลา 17:18:58 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ศักดิ์ดา มั่นต่าย 29

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 373. วันที่ : 19 ธ.ค. 2565 เวลา 16:52:07 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวิตรี พรหมรักษา 41

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาวิชาการบัญชี
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 372. วันที่ : 19 ธ.ค. 2565 เวลา 15:23:21 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเมธาวี บริบูรณ์ 26

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 371. วันที่ : 19 ธ.ค. 2565 เวลา 14:32:18 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวคัทลียา ปัญญาอูด 51

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 370. วันที่ : 19 ธ.ค. 2565 เวลา 14:11:23 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.กฤช สอนกอง 32

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 369. วันที่ : 19 ธ.ค. 2565 เวลา 13:40:12 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม 47

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หน่วยงาน : งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 368. วันที่ : 19 ธ.ค. 2565 เวลา 12:07:29 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นายฉัตรชัย อินทรประพันธ์ 51

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 367. วันที่ : 19 ธ.ค. 2565 เวลา 12:05:15 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง 40

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 366. วันที่ : 19 ธ.ค. 2565 เวลา 11:12:29 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช 34

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 365. วันที่ : 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:32:39 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ 59

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย/ คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 364. วันที่ : 19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:21:34 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง 36

ตำแหน่ง : บุคลากร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 363. วันที่ : 18 ธ.ค. 2565 เวลา 23:12:28 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางม้ทรี ขาวจุ้ย 45

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 362. วันที่ : 18 ธ.ค. 2565 เวลา 22:46:54 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางชมภัค 50

ตำแหน่ง : จารุฑีฆัมพร​
หน่วยงาน : งานธุรการ​ กองกลาง​ สำนักงาน​อธิการบดี​
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 361. วันที่ : 18 ธ.ค. 2565 เวลา 20:35:40 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ เพชรไทย 41

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 360. วันที่ : 18 ธ.ค. 2565 เวลา 19:57:59 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ 38

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 359. วันที่ : 18 ธ.ค. 2565 เวลา 18:27:16 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวไพลิน ใจผัดคำ 39

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 358. วันที่ : 18 ธ.ค. 2565 เวลา 17:28:26 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว เกศแก้ว ไฉไลสโมสร 26

ตำแหน่ง : เสมียน
หน่วยงาน : หจก สุวรรณวัสดุท่าสองยาง
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 357. วันที่ : 18 ธ.ค. 2565 เวลา 17:21:16 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นายภัคพล สุวรรณทา 28

ตำแหน่ง : ประชาชน
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 356. วันที่ : 18 ธ.ค. 2565 เวลา 17:12:45 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางค์ รามบุตร 24

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 355. วันที่ : 18 ธ.ค. 2565 เวลา 16:23:06 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 28

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 354. วันที่ : 18 ธ.ค. 2565 เวลา 16:18:25 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ 40

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 353. วันที่ : 18 ธ.ค. 2565 เวลา 16:17:30 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นฤมล ส่งต่าย 28

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : การเงิน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 352. วันที่ : 18 ธ.ค. 2565 เวลา 16:12:19 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า อชิรญา คชประเสริฐ 25

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 351. วันที่ : 18 ธ.ค. 2565 เวลา 16:03:50 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอภิรดี ทิปัญญา 50

ตำแหน่ง : ประชาชน
หน่วยงาน : ธุรกิจส่วนตัว
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 350. วันที่ : 18 ธ.ค. 2565 เวลา 14:56:35 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางมัลลิกา ปัญญาเทพ 37

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 349. วันที่ : 18 ธ.ค. 2565 เวลา 14:40:15 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า อมร วรรณารักษ์ 84

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 348. วันที่ : 18 ธ.ค. 2565 เวลา 14:35:43 น.

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ศุภนิดา จอมทอง 63

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ