ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ระหว่างวันที่ ๘-๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗


จำนวน 271 ข้อความ


ลำดับที่ : 221. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 00:01:49 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ 9

ตำแหน่ง : นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการฯ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 220. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 23:27:43 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภาวิณี ภูจริต 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 219. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 23:26:32 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิรฎา ทองประเสริฐ 5

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 218. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 23:06:26 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิยุดา ทิพย์วิเศษ 14

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 217. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 22:31:54 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปาริชาต เตชะ 7

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 216. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 22:30:36 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 11

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 215. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 22:25:05 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตาเสนา 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 214. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 22:20:14 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ 7

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 213. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 22:13:40 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า น้ำฝน สะละโกสา 10

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 212. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 22:13:21 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญเลิศ. ตระกูลรุ่งอำไพ 12

ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
หน่วยงาน : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 211. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 22:12:41 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า สุธิดา ทับทิมศรี 7

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มรภ.กพ.แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 210. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 21:46:30 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า นายพศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ 11

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 209. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 21:11:31 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางจริยา รัฐสรรค์ 15

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหินคอกควาย
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 208. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 21:09:41 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายศักดินนท์ รัฐสรรค์ 9

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดชลวาปีวิิหาร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 207. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 20:45:24 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม 10

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 206. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 20:42:19 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายนรุตม์ บุตรพลอย 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 205. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 20:41:27 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า จิรเดช วังนาค 9

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 204. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 20:35:17 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางชมภัค จารุฑีฆัมพร 9

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่​บริหารงาน​ทั่วไป​ ชำนาญ​
หน่วยงาน : งานอำนวยการ​ฯ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 203. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 20:17:42 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์กนกวรรณ เขียววัน 12

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 202. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 20:10:57 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล 10

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 201. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 20:01:31 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายศรันย์ จงรักษ์ 7

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 200. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 20:01:09 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายบัญชา วัฒนาทัศนีย์ 10

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 199. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 20:00:11 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายวันเฉลิม พูนใจสม 10

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 198. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:53:53 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัชนก ตราครุฑ 10

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 197. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:53:40 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร 8

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 196. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:53:00 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายศักดิ์ดา ชนะสิมมา 10

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 195. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:51:37 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวราตรี บุมี 8

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 194. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:47:36 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัญญาณัฐ บุญสร้าง 9

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านนาสะอาด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 193. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:46:15 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางภัทราพร บุญสร้าง 14

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสนางคนิคม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 192. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:45:57 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุวัฒน์ แนไพร 12

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 191. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:44:17 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิชญา บุญสร้าง 13

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 190. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:18:04 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.อภิญญา จอมพิจิตร 16

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 189. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:13:50 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.วสันต์ แสงเหลา 7

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 188. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:13:05 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกาญจนา กังพิศดาร 11

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 187. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:12:12 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุริยา ปราณี 9

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 186. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:11:07 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายจำรอง ขัวนา 11

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 185. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:10:02 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายขวัญธนา ขัวนา 7

ตำแหน่ง : นักเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนไตรภพวิทยา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 184. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:09:18 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวขวัญจิรา ขัวนา 10

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 183. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:08:16 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ ขัวนา 8

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 182. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:07:11 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นันทนัช ตนบุญ 11

ตำแหน่ง : อาจารย์​
หน่วยงาน : คณะ​มนุษยศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 181. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:07:02 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 180. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 19:03:28 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิสรา สิงห์ทอง 13

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 179. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 18:57:02 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา 11

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 178. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 18:36:55 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า นาย กานต์ณพัฒน์ ต่วนเย็น 8

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 177. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 18:36:42 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา ม่วงการ 8

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 176. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 18:14:40 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า มุทิตา นาคเมือง 13

ตำแหน่ง : Music Education Instructor
หน่วยงาน : Music Education
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 175. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 18:00:42 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว 7

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 174. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 17:30:52 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 11

ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 173. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 17:26:02 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ชลธิชา แสงงาม 10

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 172. วันที่ : 8 ม.ค. 2567 เวลา 17:09:20 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน 21

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ