เข้าระบบ Order Books
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

" Order Books "


* สำหรับนักศึกษา ระบุรหัสนักศึกษา รหัสผ่าน * ต.ย. 20/03/63
* สำหรับบุคลากร ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน(MIS)
* สำหรับสมาชิก ระบุรหัสสมาชิก รหัสผ่านที่เจ้าหน้าที่แจ้ง ตอนรับบัตรสมาชิก

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ