อาจารย์ดร.เฉลิม ทองจอน
อาจารย์ดร.เฉลิม ทองจอน

อาจารย์ดร.เฉลิม ทองจอน

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
อาจารย์ดร.เฉลิม ทองจอน
chalerm tongjon
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
chalerm_black@hotmail.com chalerm_black@hotmail.com chalerm_black@hotmail.com chalerm5170@gmail.com
สังกัด/หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
เชี่ยวชาญด้านการสอนคอมพิวเตอร์
Login

อาจารย์ดร.เฉลิม ทองจอน
โพสต์

บุคลากร