ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง

ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
Trairong Pliansaeng
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
pliansaeng22@gmail.com pliansaeng22@gmail.com pliansaeng22@gmail.com elgio007@hotmail.com
สังกัด/หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Login

ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
โพสต์

บุคลากร