นางสาวสรัลชนา น้ำเงินสกุณี
นางสาวสรัลชนา น้ำเงินสกุณี

นางสาวสรัลชนา น้ำเงินสกุณี

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสรัลชนา น้ำเงินสกุณี
Sarunchana Namngoensakunee
ตำแหน่ง :
บรรณารักษ์
อีเมล์ :
Sarunchana_n@Kpru.ac.th Sarunchana_n@Kpru.ac.th Sarunchana_n@Kpru.ac.th nupoyfay_99@hotmail.com
สังกัด/หน่วยงาน :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญ :
เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์
Login

นางสาวสรัลชนา น้ำเงินสกุณี
โพสต์

บุคลากร