ผศ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
ผศ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล

ผศ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
Rattikarn Sopaksrikul
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
- jib_ratti@hotmail.com
สังกัด/หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์
Login

ผศ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
โพสต์

บุคลากร