นางกาญจนา จันทร์สิงห์
นางกาญจนา จันทร์สิงห์

นางกาญจนา จันทร์สิงห์

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
นางกาญจนา จันทร์สิงห์
Kanchana Chansing
ตำแหน่ง :
บรรณารักษ์
อีเมล์ :
lek_kanchana12@hotmail.com lek_kanchana12@hotmail.com lek_kanchana12@hotmail.com kanchana_c@kpru.ac.th lek_kanchana12@hotmail.com lek_kanchana28@hotmail.com
สังกัด/หน่วยงาน :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญ :
เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์
Login

นางกาญจนา จันทร์สิงห์
โพสต์

บุคลากร