ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย
ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย

ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย
Jirapong Puangmalai
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
puangmalai.j@gmail.com puangmalai.j@gmail.com puangmalai.j@gmail.com rakpuang.wan@gmail.com puangmalai.j@gmail.com puangmalai.j@gmail.com
สังกัด/หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
การสอนคณิตศาสตร์
Login

ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย
โพสต์

บุคลากร