ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น

ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
Jarunan Khwannan
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
jarunan.3011@gmail.com jarunan.3011@gmail.com
สังกัด/หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
ด้านการสอน
Login

ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
โพสต์

บุคลากร