ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี
ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
สังกัด/หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
เชี่ยวชาญด้านการสอนคอมพิวเตอร์
Login

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี
โพสต์

บุคลากร