ผศ.ศรินญา หวาจ้อย
ผศ.ศรินญา หวาจ้อย

ผศ.ศรินญา หวาจ้อย

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.ศรินญา หวาจ้อย
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
สังกัด/หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
เชี่ยวชาญด้านการสอนคอมพิวเตอร์
Login

ผศ.ศรินญา หวาจ้อย
โพสต์

บุคลากร