ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว

ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
สังกัด/หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
เชี่ยวชาญด้านการสอนจิตวิทยา
Login

ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
โพสต์

บุคลากร