ระบบส่งข้อความ (Messages)

LINE Notify

1. เชื่อมต่อการใช้งานที่ https://notify-bot.line.me/

2. คลิกข้อความ Login ระบุ email และ รหัสผ่าน ที่ทำการลงทะเบียนกับ Line

3. คลิกที่ชื่อผู้ใช้งาน และเลือก My page

4. Generate access token

5. ระบุชื่อสำหรับส่งข้อความ เลือกกุล่มที่ต้องการส่งข้อความ

6. คัดลอก Token เพื่อนำไปใช้ในระบบส่งข้อความ

7. เข้าระบบส่งข้อความ (Messages) https://arit.kpru.ac.th/ap/messages/

8. คลิกข้อความ ลงทะเบียน เพื่อใช้งานระบบส่งข้อความ (Message)

9. ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

10. คลิกข้อความ ทะเบียน กลุ่มการส่งข้อความ คลิกปุ่มเพิ่ม ระบุรหัส และ ชื่อกลุ่ม

12. คลิกข้อความ ทะเบียน ช่องทางการส่งข้อความ คลิกปุ่มเพิ่ม เลือกกลุ่มการส่งข้อความ วางรหัส Token ที่ได้จากขั้นตอนที่ 6 ระบุชื่อช่องทางเดียวกับขั้นตอนที่ 6

13. เชิญ Line Notify เข้ากลุ่มที่ต้องการ

14. คลิกข้อความ ส่งข้อความ (???) ตามที่เราสร้างกลุ่มใว้

15. คลิกปุ่มเพิ่ม ระบุข้อความที่ต้องการส่ง (255 ตัวอักษร) เลือกรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับข้อความ ระบุสถานะการส่งข้อความ (* สถานะ 2 จะถูกกำหนดหลังจากระบบส่งข้อความแล้ว)

งานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร