เลขทะเบียน 660028 วันที่ 23 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว คลังปฏิรูปภาษีเพิ่มรายได้ หลังจัดหนักเยียวยาโควิด ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิต ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การคลังและนโยบายการคลัง สถิติ

รูปภาพที่ 1