เลขทะเบียน 650194 วันที่ 27 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว 22.45 น. เผาจริง"พ่อคูณ" 29 มค.ที่ "วัดหนองแวง" 6 โมงเช้า 30 มค. เปิดเตานำใส่ห่อ-ไม่เรียงกระดูก ลอยอังคาร "แม่น้ำโขง" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภิกษุ - พระราชพิธี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2