1 ชื่อหัวข่าว
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์
เลขทะเบียน 650194
แฟ้มข้อมูลข่าวสาร คลิกดูรายละเอียด
สถิติ