1 ชื่อหัวข่าว
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน
ประเภทข่าว เศรษฐกิจทั่วไป
เลขทะเบียน 660059
แฟ้มข้อมูลข่าวสาร คลิกดูรายละเอียด
สถิติ