มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระบบกิจกรรมออนไลน์


ลำดับที่ (รหัส) กิจกรรม จำนวน(คน) ข้อมูล/ดาวน์โหลด
16. ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ,ชมการแสดง ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ พร้อมกันทั่วประเทศ 464 คลิก!!
15. ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕,คืนวันเพ็ญ เล่นรำวง ลอยกระทงราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 323 คลิก!!
14. ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕,ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 685 คลิก!!
13. ๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต,พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,ระหว่างวันที่ ๗-๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 902 คลิก!!
12. ๒๙ กันยายน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๙ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 773 คลิก!!
11. ร่วมกิจกรรมน้อมหลักคติธรรมนำทางชีวิต, เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) และวันเข้าพรรษา ( แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ) 1,891 คลิก!!
10. ขอเชิญร่วม น้อมนำหลักธรรม และคติธรรม สู่ชีวิต, เนื่องในวันวิสาขบูชา ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ) 705 คลิก!!
9. สักการะพระพุทธวิธานปัญญาบดี ออนไลน์ : เสริมมงคล สงกรานต์ KPRU 2565, 25 เมษายน 2565 419 คลิก!!
8. ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 592 คลิก!!
7. ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ ราชภัฏกำแพงเพชรสดุดี 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ 625 คลิก!!
6. สวัสดีปีใหม่ 2565,Happy New Year 2022 330 คลิก!!
5. วันคริสต์มาส (Christmas Day),25 ธันวาคม 586 คลิก!!
4. ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 1,572 คลิก!!
3. ๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 999 คลิก!!
2. ๒๙ กันยายน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๘ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 410 คลิก!!
1. Download เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม, เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 1,782 คลิก!!

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ