มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระบบกิจกรรมออนไลน์


ลำดับที่ (รหัส) กิจกรรม จำนวน(คน) ข้อมูล/ดาวน์โหลด
32. ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ,ชมการแสดง ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ พร้อมกันทั่วประเทศ 239 คลิก!!
31. ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 300 คลิก!!
30. 21 ตุลาคม วันรักต้นไม้แห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่าฯ, ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล,เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 113 คลิก!!
29. ๑๓ ตุลาคม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคต,พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, ขอเชิญร่วมตั้งปณิธานทำความดีตามคำสอนพ่อ น้อมนำหลักคำสอนมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต 365 คลิก!!
28. ๒๙ กันยายน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 113 คลิก!!
27. พิธีถวายพระพรชัยมงคล,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖,ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 40 คลิก!!
26. พิธีถวายพระพรชัยมงคล, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 140 คลิก!!
25. ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา,วันอาสาฬหบูชา ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) และวันเข้าพรรษา ( แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ),ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 440 คลิก!!
24. พิธีถวายพระพรชัยมงคล, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 208 คลิก!!
23. สวัสดีปีใหม่ไทย 2566,สุขสันต์ วันสงกรานต์ 2023,มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 287 คลิก!!
22. กิจกรรมน้อมหลักคติธรรมนำทางชีวิต,เนื่องในวันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) 6 มีนาคม 2566,ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม พ.ศ. 2566 1,108 คลิก!!
21. พิธีรำลึกวันราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๖,๑๔ กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ,คนของพระราชา 335 คลิก!!
20. สวัสดีปีใหม่ 2566,Happy New Year 2023,มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 428 คลิก!!
19. 25 ธันวาคม,วันคริสต์มาส (Christmas Day) 164 คลิก!!
18. พิธีถวายพระพร,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี,กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา,วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.,ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 29 คลิก!!
17. พิธีถวายพระพร,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี,กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา,วันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.,ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 258 คลิก!!
16. ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ,ชมการแสดง ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ พร้อมกันทั่วประเทศ 464 คลิก!!
15. ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕,คืนวันเพ็ญ เล่นรำวง ลอยกระทงราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 323 คลิก!!
14. ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕,ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 685 คลิก!!
13. ๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต,พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,ระหว่างวันที่ ๗-๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 904 คลิก!!
12. ๒๙ กันยายน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๙ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 773 คลิก!!
11. ร่วมกิจกรรมน้อมหลักคติธรรมนำทางชีวิต, เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) และวันเข้าพรรษา ( แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ) 1,891 คลิก!!
10. ขอเชิญร่วม น้อมนำหลักธรรม และคติธรรม สู่ชีวิต, เนื่องในวันวิสาขบูชา ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ) 705 คลิก!!
9. สักการะพระพุทธวิธานปัญญาบดี ออนไลน์ : เสริมมงคล สงกรานต์ KPRU 2565, 25 เมษายน 2565 419 คลิก!!
8. ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 592 คลิก!!
7. ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ ราชภัฏกำแพงเพชรสดุดี 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ 625 คลิก!!
6. สวัสดีปีใหม่ 2565,Happy New Year 2022 330 คลิก!!
5. วันคริสต์มาส (Christmas Day),25 ธันวาคม 586 คลิก!!
4. ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 1,572 คลิก!!
3. ๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 999 คลิก!!
2. ๒๙ กันยายน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๘ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 410 คลิก!!
1. Download เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม, เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 1,782 คลิก!!

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ