เลขทะเบียน 640072 วันที่ 07 ธันวาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 1,9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ร่วมร้องเพลงของพ่อดังกึงก้อง คนเรือนแสนเบียดกันแน่นสะพานภูมิพล ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ดนตรีและเพลง สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2