เลขทะเบียน 640008 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 1,10
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว ชง"ประโคมย่ำยาม" ให้ยูเนสโกขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ประโคมย่ำยาม ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1