เลขทะเบียน 640067 วันที่ 23 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "โรงสีข้าวของพ่อ" โรงสีข้าวแห่งความหวังสู่ความยั่งยืน ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง ทฤษฎีใหม่ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1