เลขทะเบียน 640065 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง แก้วสรร อติโพธิ ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว "คุณค่า" ของชีวิตที่จากไป ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง ทฤษฎีใหม่ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1