เลขทะเบียน 640063 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ (เอ็กซ์-ไซท์) หน้า 12,13
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว แหลมผักเบี้ย-หุบกะพง พระเมตตาจากในหลวง ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง ทฤษฎีใหม่ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4