เลขทะเบียน 640062 วันที่ 15 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง หน้า 11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว การพัฒนาลุ่มน้ำแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง ทฤษฎีใหม่ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1