เลขทะเบียน 640061 วันที่ 05 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง ปิ่น บุตรี ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว "วันดินโลก" จากพระราชาจอมปราชญ์แห่งดิน ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง ทฤษฎีใหม่ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2