เลขทะเบียน 640007 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เริ่มเขียนแบบพระเมรุมาศ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ชาวไทย - อารมณ์เศร้า ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1