เลขทะเบียน 640055 วันที่ 25 ธันวาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 16
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว "ภาพประทับใจในหลวง ร.๙" ต่อด้วยใจจงรัก เนรมิตด้วยความภักดี ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3