เลขทะเบียน 640054 วันที่ 30 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 5
ชื่อผู้แต่ง ซูม ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว แปรความโศกเศร้าเป็นพลังแห่งแผ่นดิน ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว เบ็ดเตล็ด สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2