เลขทะเบียน 640052 วันที่ 03 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,13
ชื่อผู้แต่ง ความภักดี ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เผยผลงานวิจัยกราบพระศพแน่นเกิดจากความประทับใจและวลีสำคัญ ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2